Şht. Mustafa Doğan Cd No:57, Çankaya/Ankara

Kardiyoloji

ÖZEL MİM HASTANESİ

Kardiyoloji Bölümü Ne ile İlgilenir?

Özel Mim Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, modern ve son teknoloji tedavi yöntemleri, alanında uzman ve tecrübeli hekimler ile hastalarına hizmet vermektedirKardiyoloji Bölümü, kalp ve dolaşım sistemini inceleyen bilim dalıdır. Tıp eğitimi almış bir doktor, kalp alanında uzmanlaşarak kardiyolog olur. Kardiyoloji, hızlı yorgunluk, siyanoz, taşikardi, bayılma, gece idrara çıkma, ödem, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi semptomları olan kişilerin hastalıklarını teşhis ve tedavi eder.

ankara özel mim hastanesi

Kardiyoloji Ne Tür Hastalıklarla ilgilenir?

Kalbin ana görevi, vücuda kan pompalamaktır. Kalp yetmezliği, kalp çeşitli nedenlerle yeterli kanı pompalayamadığında ortaya çıkar.Kardiyoloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar;

 • Kalp yetmezliği
 • Yüksek tansiyon
 • İstemik kalp hastalığı
 • Aterosklerotik koroner arter hastalığı,
 • Akut koroner sendromlar
 • Aort kapak hastalıkları (yetmezlik, darlık)
 • Mitral kapak hastalıkları (yetmezlik, darlık)
 • Miyokart infarktüsü
 • Pulmoner yetmezliği
 • Kardiyomiyopati
 • Kardiyak tümörler
 • Kardiyak arrest
 • Atriyal miksoma
 • Periferik arter rahatsızlıkları
 • Kalp ritmi bozuklukları
 • Pulmoner hipertansiyon (küçük dolaşım, kan basıncı yüksekliği)

Kalp Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Kalp rahatsızlıklarının belirtileri;

 • Çarpıntı
 • Bazı kalp rahatsızlıklarında kasıtsız kilo kaybı
 • Koroner arter hastalığı olan kişilerde göğüs ağrısı
 • Nefes darlığı, yani geceleri nefes almada zorluk
 • Ağırlaşan dispne nedeniyle solunum güçlüğü çekme
 • Solunum güçlüğüne bağlı olarak gelişen ortopne
 • Yaygın olarak görülen semptomlarından biri olan bayılma
 • Kalp yetersizliğinin en önemli göstergelerinden olan; gece uyutmayacak kadar ağır düzeyde nefes darlığı çekme

KALP HASTALIKLARINDA KULLANILAN TANI YÖNTEMLERİ

Elektrokardiyagrafi (EKG; kalpte oluşan elektriksel aktivitenin kaydedilmesidir. Bu bilgiler kalp kası ve sinir sisteminin çalışması hakkında bilgi verir.

Efor testi: Koroner kalp hastalığını tespit etmek ve yaygınlığını belirlemek için kullanılan stres testinin ardından semptomlar değerlendirilir ve hastalığın şiddeti belirlenir.

Holter EKG: Ritim bozukluklarının tedavisi için hastalara uygulanabilen bir tanı yöntemidir.

Akciğer grafileri: Kalbin konumu ve göğüs oranı hakkında önemli bilgiler veren göğüs röntgenidir kalp hastalığında kullanılan başlıca tanı yöntemlerinden biridir.

Ekokardiyografi (EKO): Kalbin yapısını ve işlevlerini değerlendirmek için kullanılan tanı yöntemidir.

Kalp Kateterizasyonu: Koroner arter hastalığı ve kalp kapak hastalığı tanısında çok önemli bir tanı yöntemi olan kalp kateterizasyonu ile kalpten invazivbiyopsi alınarak kalp odacıklarının basınçları ölçülebilir.

Kardiyak perfüzyon sintigrafisi: Gama ışınlarının kullanıldığı tanı yöntemi bir radyonüklid görüntüleme tekniğidir. Kalbin beslenmesini tetkik etmek için kullanılır.

KARDİYOLOGLARIN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Kardiyolog doktorlarının bazı sorumlulukları vardır;

 • Hastaları muayene etmek ve şikâyetlerini dinlemek
 • Hastanın tıbbi geçmişini bilmek
 • Kan testleri, idrar testleri, EKG, tansiyon ölçümleri, ekokardiyografi, 24 saatlik Holter testleri gibi tetkiklerin yapılmasını sağlamak.
 • Gerekirse stres testi ve anjiyografi uygulamak,
 • Test sonuçlarının değerlendirilmesi, tedavi planlaması ve gerekirse hastaların kalp damar cerrahisine yönlendirilmesi,
 • Hastaları tanı, tedavi ve takip zamanı konusunda bilgilendirmek
 • Hastanın kalp hastalığına ek olarak başka bir hastalığı varsa, buna uygun tedavileri planlamak için diğer uzmanlaşmış bölümlerle birlikte çalışılmasıkardiyolojidoktorunun yapması gerekenlerdendir

Kardiyoloji Hangi Tedavi Yöntemlerini Uygular?

Kardiyoloji,dolaşım sisteminin (kalp ve damarlar) tüm sağlık sorunlarının cerrahi müdahale olmaksızın tedavi edilmesinden sorumludur. Tedaviler hastalığın tipine, yaygınlığına, hastanın genel sağlığına ve mevcut semptomlara göre değişir. En sık kullanılan tedaviler şunlardır:

İlaç Tedavisi;

Dolaşım sistemi hastalıklarının ilaçlarla tedavisi anlamına gelir. Kan sulandırıcılar, kan basıncı dengeleyiciler, kolesterol dengeleyiciler ve kalp pilleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu ilaçları düzenli kullanmak çok önemlidir. Yanlış kullanılırsa hasta için ölüm riski vardır.

Anjiyografi;

Aslında anjiyografi bir tanı yöntemidir. Ancak ameliyat sırasında da stent uygulanabileceği için tedavi olarak da kullanılmaktadır. Anjiyografi, koroner arterlerin (kalbi besleyen damarlar) görüntülenmesi işlemidir. Lokal anestezi altında yapılır. Kasık veya bilekteki damara bir kateter sokarak kalp damarlarındaki tıkanıklıklar stent yerleştirilerek açılır. İşlem sonrası hasta ortalama 5 saat gözlem altında tutularak hastaneden taburcu edildi.

Yapılan tüm işlemlerden sonra hasta beslenmesine dikkat etmeli, stresten uzak durmalı ve düzenli ilaç kullanmalıdır. Kalp hastalığı ilaçla veya anjiyografi gibi ameliyatlarla tedavi edilemediği taktirde kardiyolog hastayı kalp damar cerrahisi bölümüne sevk eder. Kalp damar cerrahi ilekardiyolojicerrahi arasındaki en önemli fark; kardiyoloji uzmanlarının cerrahi müdahalede bulunmazken, kalp ve damar cerrahisi bölümünün ise sadece ameliyatla tedavi yapmasıdır.

Kardiyoloji

Özel Mim Hastanesi Kardiyoloji bölümü insanların kalp sağlıklarını korumak, varolan kalp hastalıklarını muayene, tetkik, teşhis ve tedavi etmek üzere çalışmaktadır.

Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan işlemler:

 • Kalp Krizi
 • Koroner Yetmezliği
 • KoronerBT Anjiyografi
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritm ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Aort Damarı Hastalıkları
 • Hipertansiyon Takibi
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal kalp hastalıkları