ankara özel mim hastanesi

Radyoloji Bölümü

1.5 Tesla gücündeki MR cihazı sahip olduğu yeni sarmal sistemi ve tüm vücut görüntüleme fonksiyonuyla hem yüksek görüntü kalitesine ulaşmakta hem de inceleme süresi kısalmaktadır. Cihazın üstün teknik donanımı beyin-sinir sistemi, batın, üroloji, ortopedi ve kadın hastalıkları ile ilgili sorunların tanısında çok yararlı olmaktadır. MR anjiografi ile tüm vücut damar sistemleri ayrıntılı ve girişimsel işlemlere gerek kalmadan görüntülenebilmekte, damarsal hastalıklar erken evrede tanınabilmektedir.